Regulamin

1. Organizatorem zajęć warsztatów z jazdy na rolkach jest Silesia Skate Sports Sp. Z.O.O. Adres siedziby Jerzego Bajana 17 / 19, 54-129 Wrocław KRS: 0001014683, NIP: 8943203519, REGON: 524268932

2. Za zorganizowanie zajęć odpowiada Prezes Spółki Jacek Skorupski-Cymbaluk, a za prawidłowy przebieg warsztatów odpowiadają instruktorzy wyznaczeni przez Prezesa.

3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu, dostępnego na stronie internetowej Wrocław Rolkuje (www.wroclawrolkuje.pl/regulamin).

4. Wrocław Rolkuje ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć, niewykonującym poleceń instruktora, lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

5. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa poleceniom instruktorów i opiekunów; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu, posiadania bezpiecznego i sprawnego sprzętu do jazdy na rolkach, w tym pełnego kompletu ochraniaczy oraz kasku.

6. Zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez instruktora. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.

7. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.

8. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego przed upadkami, w tym kasku oraz kompletu ochraniaczy. Zajęcia z osobami nieposiadającymi wyżej wymienionego sprzętu nie zostaną przeprowadzone.

9. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania nielegalnych substancji zmieniających świadomość.

10. Wrocław Rolkuje nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Wrocław Rolkuje nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

11. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.

12. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.

13. W razie jakichkolwiek dolegliwości zdrowotnych, uczestnik ma obowiązek poinformowania instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

14. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

15. W celach promocyjnych Wrocław Rolkuje możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.

16. Zajęcia w formie kursowej odbywają się w formie 8 godzinnych zajęć, na których przeprowadzenie Organizator ma maksymalnie 90 dni kalendarzowych. W razie niezorganizowania zajęć w tym okresie, uczestnik ma prawo do zwrotu gotówki za zajęcia, które się nie odbyły. Reklamacje należy kierować mailowo na zapisy@wroclawrolkuje.pl

17. Płatność za zajęcia jest możliwa poprzez: szybkie płatności PayU, przelew tradycyjny lub gotówkowo.

18. W razie wyboru płatności online (płatność PayU lub przelew tradycyjny) klient ma prawo do rezygnacji z zakupionej usługi, w ciągu 14 dni kalendarzowych, bez podania przyczyny. Informacje o odstąpieniu od umowy prosimy kierować na: zapisy@wroclawrolkuje.pl

19. Rezygnacja z zakupionej usługi nie będzie możliwa od momentu rozpoczęcia jej realizacji, to jest od momentu rozpoczęcia się pierwszych zajęć w kursie.

20. Wszelkie reklamacje prosimy kierować na adres mailowy: zapisy@wroclawrolkuje.pl. Organizator ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.

21. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”) informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Silesia Skate Sports Sp. Z.O.O. Adres siedziby Jerzego Bajana 17 / 19, 54-129 Wrocław KRS: 0001014683, NIP: 8943203519, REGON: 524268932 (dalej jako „my”). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: zapisy@wroclawrolkuje.pl. Twoje dane będą wykorzystywane w celu organizacji warsztatów z jazdy na rolkach i zostaną przekazane jedynie instruktorom współpracującym z Silesia Skate Sports Sp. Z.O.O.